Eng Swe |     Shop
TÅNG

Grönalger, Brunalger och Rödalger

Tång är ett samlingsnamn för flercelliga alger
Grönalger Chlorophyceae
Brunalger Phaeophyceae
Rödalger Rhodophycea.

Grönalger
Grönalger indelas i divisioner såsom
Grönalger
Mossor
Kärlväxter
Grönalger finns närmast vattenytan, längre ned kan de inte ta tillvara på solljuset, grönalger kallas även sjögräs. Grönalger finns både i sötvatten, saltvatten men även på land.
De sitter antingen fast i botten eller svävar fritt. Tarmtång är en grönalg som sitter fast medan Volvox svävar fritt, det är Volvox som ibland orsakar algblomning.

Rödalger
Rödalger trivs bäst mellan 5-10 m djup, i svenska vatten kan de förekomma ned till 40 m djup och i varmare vatten ned till 80 m djup.

Brunalger
Vi tillverkar våra hudvårdsprodukter av brunalger; Blåstång och Knöltång. Vi skördar tången för hand på den svenska västkusten.
Det är de mjukgörande egenskaper som tången besitter som gör det till en råvara som passar bra för torr och skadad hud. Personer med psoriasis, eksem upplever en förbättring av huden efter ett tångbad.

svensk tång

Blåstång Fucus vesiculosus
Brunalg
Blåstång växer både på Sveriges västkust och i Östersjön. I förgreningarna bildas luftblåsor och i lugnt vatten blir det långa skott. På platser med mycket vågor minskar mängden blåsor och algen blir endast några decimeter. På västkusten växer tången i tidvattenszonen, djupare ned är de små och få. I Österjön växer blåstången från lågvattenlinjen och ned till de salta bottenvattnet, ned till 10 m djup. Nära ytan är salthalten låg och skotten blir små.
svensk tång

Knöltång Ascophyllum nodosum
Brunalg
Knöltång har blåsor, flytblåsor, precis som Blåstång. Blåsorna sitter ensamma, mitt på stjälken, tången är ljust brun till färgen. Det är de yttersta delarna som är mest användbara i matlagning men även i vår hudvård. Knöltång är som många alger, näringsrik med vitaminer, mineraler, Omega-3-fettsyror samt essentiella aminosyror.